اعطای نمایندگی گروه صنایع غذایی سیمین سلامت اردکان

اعطای نمایندگی گروه صنایع غذایی سیمین سلامت اردکان

گروه صنایع غذایی سیمین سلامت اردکان تولید کننده 
  • حلوا ارده سنتی و حلوا شکری
  • ارده سنتی و ارده دو آتیشه و ارده طعم دار
  • انواع نبات ساده و زعفرانی (چوبی ، تخت ، شاخه)
  • روغن کنجد و روغن ارده
در شهرهای فاقد نمایندگی ، نماینده و بازاریاب فعال و خوشنام می پذیرد.
جهت در خواست نمایندگی با کلیک بر روی لینکهای زیر فرمهای الکترونیکی مربوطه را تکمیل نمایید.