مبتلایان به دیابت و مصرف روغن کنجد

مبتلایان به دیابت و مصرف روغن کنجد

بر اساس تحقیقاتی که در سال 2016 در ژورنال آمریکن مدیسین منتشر شد، ترکیب روغن کنجد و روغن سبوس برنج می‌تواند در کنترل قند خون و کلسترول در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مؤثر باشد.
پژوهشگران هندی، 300 فرد را که بیماری آن‌ها به تازگی تشخیص داده شده بود به سه گروه تقسیم کردند: یک گروه، ترکیبی از روغن کنجد و روغن سبوس برنج (20 درصد روغن کنجد و 80 درصد روغن سبوس برنج)، گروه دیگر داروهای دیابت و گروه آخر هم ترکیب روغن کنجد و روغن سبوس برنج و هم داروهای دیابت را برای هشت هفته مصرف کردند. یک گروه 100 نفره از افراد سالم نیز ترکیب روغنی مذکور را در مصارف روزانه خود جایگزین روغن‌های معمول کردند.
پس از 4 هفته در افرادی که ترکیب روغن کنجد و روغن سبوس برنج را به تنهایی و یا به همراه داروهای دیابت مصرف می‌کردند، بهبودهایی در سطح قند خون، کلسترول بد (LDL) و تری‌گلیسرید مشاهده شد. البته نتایج مثبت در گروهی که همراه ترکیب روغنی از داروهای دیابت نیز استفاده کرده‌بودند، بهتر بود. همچنین پس از 8 هفته سطح کلسترول خوب (HDL) نیز در این افراد افزایش یافته بود. تغییرات خاصی در گروه افراد سالم، مشاهده نشد.
ترکیب روغن کنجد و روغن سبوس برنج منبعی غنی از چربی‌های غیراشباع و آنتی اکسیدان است. همچنین در روغن کنجد، ترکیب گیاهی سسامین نیز یافت می‌شود که تأثیر آن بر کاهش سطح قند خون و کلسترول اثبات شده است. محققین در این پژوهش نتیجه گرفته‌اند که استفاده از ترکیب روغن کنجد در پخت‌وپز به کنترل شاخص گلوکز و چربی‌ها در مبتلایان به دیابت نوع 2 کمک می‌کند.