تاریخچه کنجد

تاریخچه کنجد

پرورش کنجد در مناطق استوایی و سایر مناطق دنیا در دوره ماقبل تاریخ رایج بوده و مطالعات دانشمندان نیز نشان می دهد که پیشینه کشف کنجد نیز به دوره قبل از دوره ماقبل تاریخ باز می گردد.
طبق افسانه های آشوریان زمانی که خدایان دنیا را خلق می کردند، شرابی نوشیدند که از دانه کنجد تهیه شده بود.
به نظر می رسد که منشا کنجد به کشور هند بازمی گردد و این امر نیز در افسانه های هندو آورده شده است. در افسانه های هند، کنجد به عنوان سمبل فساد نیز ذکر شده است.
نکته دیگر اینکه انتشار کنجد از هند به سایر نقاط دنیا مثل خاورمیانه، آسیا و آفریقا بوده است.
دانه های کنجد اولین محصولاتی بودند که از آن ها روغن تهیه شد و از اولین ادویه جات بودند.
افزودن دانه های کنجد به غذاهای پخته شده را می توان تا دوره مصر باستان ردیابی کرد که در آن نقاشی های موجود در یک مقبره، آشپزی در حال پاشیدن دانه های کنجد روی نان است. 
دانه های کنجد در اواخر قرن هفدهم میلادی از آفریقا به آمریکا برده شده اند.
در حال حاضر هند، چین و مکزیک بزرگترین تولیدکنندگان تجاری کنجد در دنیا هستند.