انتخاب و نگهداری کنجد

انتخاب و نگهداری کنجد

دانه های کنجد در اکثر موارد در کانتینر و یا انبارهای بزرگ ذخیره می شوند و کافی است که مطمئن باشیم که انبار مذکور مسقف بوده و از گردش جنس کافی برخوردار است تا کنجد تازه به دست ما برسد. علاوه بر این دقت داشته باشید که کنجد که به دست شما می رسد عاری از رطوبت باشد. نکته دیگر اینکه از آنجایی که دانه های کنجد حاوی مقدار زیادی روغن است احتمال فاسد شدن آن ها وجود دارد، بنابراین باید قبل از خرید دانه ها را بو کنید تا مطمئن شوید که تازه هستند.
کنجد پوست دار را می توان در کانتینرهای غیرقابل نفوذ به وسیله هوا در یک مکان سرد، خشک و تاریک نگهداری کرد. زمانی که پوست کنجد کنده شد به دلیل اینکه در معرض فساد بیشتری قرار می گیرد باید در یخچال یا فریزر نگهداری گردند.