کاهش کلسترول با روغن کنجد

کاهش کلسترول با روغن کنجد

دانه های کنجد باعث کاهش کلسترول می شوند. دانه های کنجد دارای دو ماده ی سزامولین و سزامین هستند که این دو ماده متعلق به گروهی از فیبرهای لیگنان هستند.
لیگنان ها سرشار از فیبرهای رژیمی هستند که سبب می شوند کلسترول کاهش یابد.
هم چنین دانه های کنجد دارای ترکیب گیاهی فیتوسترول هستند.ساختار فیتوسترول ها مشابه کلسترول است.
مصرف فیتوسترول جدای از اینکه موجب کاهش کلسترول خون می شود، خطر ابتلا به انواع سرطان را نیز کاهش می دهد.
دانه های کنجد در مقایسه با مغزهای دیگر مقدار بیشتری فیتوسترول را دارند.

   روغن کنجد